Menu

שידוכים נפגעי נפש

שידוכים נפגעי נפש - Amores הכרויות ומציאת אהבהשידוכים נפגעי נפששידוכים נפגעי נפששידוכים

הדרך לשידוך מוצלח המטרה של שידוכים היא להתאים בין בני זוג כדי להביא אותם למצב של מערכת יחסים רומנטית וארוכת טווח. השידוך נעשה בדרך כלל על ידי אנשים קרובים כמו חברים, קולגות ובני משפחה. יש תרבויות שבהן הדרך היחידה להינשא