Menu

מדור שידוכים לבעלי חרדה חברתית

מדור שידוכים לבעלי חרדה חברתית - Amores הכרויות ומציאת אהבהמדור שידוכים לבעלי חרדה חברתיתמדור שידוכים לבעלי חרדה חברתיתשידוכים

הדרך לשידוך מוצלח המטרה של שידוכים היא להתאים בין בני זוג כדי להביא אותם למצב של מערכת יחסים רומנטית וארוכת טווח. השידוך נעשה בדרך כלל על ידי אנשים קרובים כמו חברים, קולגות ובני משפחה. יש תרבויות שבהן הדרך היחידה להינשא