Menu

זיווג שני לפי מעשיו

זיווג שני לפי מעשיו - Amores הכרויות ומציאת אהבהזיווג שני לפי מעשיוזיווג שני לפי מעשיומציאת זוגיות

מציאת זוגיות זוגיות היא נושא סבוך שמעסיק את המין האנושי משחר ההיסטוריה. היות והאדם הוא יצור חברתי והצורך במערכת יחסים אינטימית נובעת גם מאינטרס אבולוציוני, חיפוש אחר זוגיות הוא חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו. יחד עם זאת, כל אחד